Septiky od nás jsou nejlepší

Septiky od nás jsou nejlepší

Polypropylenové septiky jsou dobrým řešením v místech, kde se nelze napojit na kanalizaci, nelze vybudovat čistírnu odpadních vod, a kde nelze použít jímka nebo žumpa. Naše nádrže splňují ČSN. Jsou vyrobeny z odolného polypropylenu s dlouhou životností a tvarovou stálostí.
Důležité je, aby septiky a další nádrže byly dokonale vodotěsné. To je zajištěno precizním svařením spojů polypropylenových desek. V septiku se odpadní voda mechanicky a biologicky předčistí, následně je buď odvedena trativodem do půdy, nebo použita například na zalévání zahrady.

Použití septiků

Septiky se využívají na odpadní a splaškovou vodu z koupelen, kuchyní, WC. Tato odpadní voda by neměla obsahovat velké množství tuků. Nesmí zde být odváděna voda povrchová.