Kdo si hraje s ohněm

Kdo si hraje s ohněm

http://www.horoskopnik.cz/kartarka-lida/ Kdo si hraje s ohněm, musí dávat pozor, aby se nespálil. To je staré pravidlo, které by měli respektovat i vědci z oblasti astronomie i odborníci z oboru astrologie. Vzájemná nevraživost těchto dvou skupin nepřináší prostému občanu nic pozitivního a šíří dále pocity defétismu, marnosti a znechucení po celé planetě. Suma negativní energie na celé naší planetě se nebezpečně zvýšila zejména po pádu takzvaného východního bloku. Navzdory očekávání nedošlo k uvolnění napjatých vztahů mezi mnoha státy, ba naopak, americká hegemonistická imperiální politika, maskovaní propagandistickými frázemi o svobodě, lidských právech a demokracii rozpoutala pravý příval negativních nálad po celém světě. Křižácké tažení světem je ale ve skutečnosti pouze zástěrkou pro pekelné síly zla, aby mohly ovládnout celý svět a zotročit jej ve svůj prospěch.

Co nás čeká?

I běžný člověk chce vědět, jaké má vyhlídky do budoucna a takový týdenní horoskop je optimálním způsobem, jak se přichystat na rizika dalších dní.